Kempen: Outlook 2020 – Alternatieve scenario’s door Roelof Salomons