Kempen: Over mensenrechten


Beleggers hebben als mede-eigenaar van ondernemingen de verantwoordelijkheid om de risico’s rond mensenrechtenschendingen in hun portefeuilles te beheersen. Zij moeten er zeker van kunnen zijn dat ondernemingen waarin ze beleggen, de mensenrechten van werknemers, leveranciers, klanten en andere stakeholders niet schenden. Gebeurt dat toch, dan heeft dat niet alleen een negatief effect op de bedrijfsvoering en reputatie van de betreffende onderneming, maar ook op de maatschappij als geheel.

De laatste jaren komen mensenrechten hoger op de beleggersagenda te staan en zetten beleggers zich hiervoor steeds breder en uitvoeriger in. Hieraan ten grondslag ligt de invoering van vooruitstrevende wetgeving, zoals de Modern Slavery Act in het Verenigd Koninkrijk en de opkomst van een scala aan beleggerstools die duidelijker voor het voetlicht brengen hoe ondernemingen presteren op het gebied van de mensenrechten. Voorbeelden zijn de Corporate Human Rights Benchmark, de KnowtheChain-benchmark en een tool voor rapportage op basis van de UN Guiding Principles on Business & Human Rights. Deze initiatieven helpen beleggers om actie te ondernemen en hun blootstelling aan mensenrechtenrisico’s te beperken.

Benieuwd wat Kempen op dit gebied gedaan heeft in 2017? Lees ons Jaarverslag Verantwoord Beleggen hier.