Kempen: Overwegingen bij beleggen in landbouwgrond


Landbouwgrond is een nog relatief onbekende beleggingscategorie, voor zowel institutionele als particuliere beleggers. Wat is de aantrekkingskracht van landbouwgrond voor beleggers?

Landbouwgrond kan een aantrekkelijke yield en dito rendement bieden[1], maar ook waardevast zijn. Daarnaast kent landbouwgrond andere risico’s dan veel andere beleggingen, zoals weersomstandigheden en ziektes. Momenteel is slechts een zeer beperkt deel van de wereldwijde landbouwgrond in handen van institutionele beleggers. Wij voorzien een toenemende rol van institutioneel kapitaal in deze beleggingscategorie in de komende jaren. Dit is enerzijds het gevolg van een vergrijzende beroepsgroep waarbij relatieve leegloop van plattelandsgebieden zorgt voor opvolgingsvraagstukken. Anderzijds leiden schaalvergroting en het toenemende belang van technologie  tot een grotere behoefte aan kapitaal. De fundamentele langetermijndynamiek is ons inziens bovendien gunstig voor beleggingen in landbouwgrond: de groeiende wereldbevolking, veranderende eetpatronen en de schaarste aan land zorgen voor een goed beleggingsfundament. Aan de hand van vijf belangrijke aspecten lichten wij onze visie op beleggingen in landbouwgrond verder toe.
 

Lees de vijf belangrijke overwegingen bij beleggen in landbouwgrond, geschreven door Sven Smeets, co-head Private Markets en Edzard Potgieser, Director Private Markets, in de Kempen Insight Outlook editie.

 

 


[1] Het jaarlijks gemiddelde rendement van de Amerikaanse NCREIF Farmland Index bedroeg sinds inceptie ca. 11.4% (in USD, periode maart 1991 – maart 2018)