Kempen: Pensioenfondsen en hedgefondsen: mismatch of meerwaarde?


Enkele grote pensioenfondsen zoals CalPERS, PMT en PFZW zijn gestopt met het beleggen in hedgefondsen. Dat heeft druk gezet op andere fondsen om hun allocatie onder de loep te nemen. Wat zijn hun beweegredenen om afscheid te nemen? En is de bezorgdheid terecht?

Vaak gaat het om kosten, de drang naar meer eenvoud en het in recente jaren achterblijvende rendement ten opzichte van aandelen en obligaties. Toch de allocatie naar hedgefondsen rechtvaardigen is bepaald een uitdaging voor pensioenfondsbestuurders. Bij Kempen Capital Management geloven we niet in een allocatie naar het gemiddelde hedgefonds: weinig onderscheidende karakteristieken en te duur. Maar wanneer uiterst selectief wordt belegd in hedgefondsen die niet-traditionele risicopremies proberen te verdienen, gecombineerd met alpha uit hoofde van specifieke, specialistische vaardigheden van een manager, dan kunnen hedgefondsen wel degelijk complementair zijn aan een traditionele portefeuille van aandelen en obligaties.

Diversificatie

Voor zorgen rond kosten en een sceptische houding ten opzichte van actief beheer hebben we zeker sympathie, maar zaken als transparantie, schaalbaarheid, complexiteit en bijdrage aan indexatie-ambitie leiden voor KCM tot een andere conclusie. Ook spreken wij het vermoeden uit dat de (teleurstellende) performance van deze pensioenfondsen in hedgefondsen een rol zal hebben gespeeld in hun beslissing. De goede performance van ABP in hedgefondsen is voor hen bijvoorbeeld juist reden om in hun jaarverslag over 2014 positief te spreken over de beleggingscategorie - en dus ook de kostencomponent te verdedigen.

Wat kan nu het voordeel zijn van beleggen in hedgefunds? In een markt waarin traditionele risicopremies flink gedaald zijn, kunnen alternatieve, exotische rendementsbronnen als  distressed debt, insurance-linked securities, MENA equities, structured credit, mits zorgvuldig geselecteerd, wel degelijk bijdragen aan de indexatie-ambitie. Daarbij is het per eenheid risico dusdanig aantrekkelijk, dat het diversificatie-nut geen verdere uitleg behoeft.

Het voornaamste bij beleggen in hedgefunds blijft wat KCM betreft, selectief en kritisch opereren. Daarom in het vlaggenschipfonds van KCM geen fantasieloze selectie, maar bedrijven als OSG, Golar LNG, Shake Shack, Asos, Nextera, Gree Electric, HDFC Bank, Inner Mongolia Yili, O’Reilly Automotive en Time Warner Cable. Daarbij houden we continu in gedachten hoe een allocatie een pensioenfonds kan helpen haar doelstellingen te behalen, omdat de middenweg nu eenmaal geen optie is.

Lees het hele artikel over de visie van KCM op beleggen in hedgefunds voor pensioenfondsen hier

 

Auteur: Remko van der Erf