Kempen: Verantwoord ondernemingsgedrag aanmoedigen


Met onze invloed zetten we positieve veranderingen in gang.

Kempen is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. In ieder aspect van onze bedrijfsvoering is ons commitment helder: ons beleid is gericht op een stabiele outperformance op de lange termijn en in alles wat we doen zijn de ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig geïntegreerd. Naar onze stellige overtuiging is actief en betrokken aandeelhouderschap essentieel om onze klanten goed te kunnen helpen bij het opbouwen en behouden van duurzaam vermogen dat economisch rendement oplevert en een concrete impact heeft op milieu en maatschappij.

“Als betrokken aandeelhouder met een lange beleggingshorizon is het onze missie om onze klanten te helpen bij het opbouwen en behouden van duurzaam vermogen dat economisch rendement oplevert en een positieve impact heeft op milieu en maatschappij"  -  Leni Boeren, CEO Kempen Capital Management

Duurzaam beleggen is het meest effectief om verandering in gang te zetten. Meer hierover lezen? Klik dan hier.