Kempen: Visie op Asset Allocatie - Februari


• Coronavirus treft economie en financiële markten • Brexit • Wereldeconomie lijkt uit te bodemen • Aandelenonderweging verkleind

De geopolitieke spanningen tussen de VS en Iran waar we vorige maand melding van maakten, bleken nauwelijks van invloed op financiële markten. Dus leek de positieve trend te kunnen worden voortgezet. Vanwege verdere verbeteringen in voorlopende economische indicatoren hebben we onze aandelenonderweging wat teruggebracht.

Maar toen kwam de volgende horde in de vorm van het coronavirus. Vanwege het in hoge mate onvoorspelbare verloop de verspreiding van het virus, hebben we ons beleggingsbeleid er niet op aangepast.

Deze maand staan de volgende zaken centraal:

  • Coronavirus treft economie en financiële markten 
  • Brexit verlies voor VK en eurozone
  • Wereldeconomie lijkt uit te bodemen
  • Aandelenonderweging verkleind

De nieuwe Vissie op Asset Allocatie kunt u hier downloaden