Kempen: Vliegende start voor Infrastructuurfonds


Het Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund bestaat één jaar. Het fonds belegt in beursgenoteerde infrastructuurbedrijven.

 

 

 

In dit artikel kijken fondsmanagers Thomas van der Meij en Jags Walia met een tevreden gevoel terug op (het eerste halfjaar van) 2019: het fonds versloeg de benchmark met 261 basispunten* (bruto rendement voor kosten). ‘We moeten niet te vroeg juichen, maar wat we doen, lijkt te kloppen.’

*Klik hier voor de meest recente cijfers  

Infrastructuur zorgt ervoor dat de wereld functioneert. In havens brengen schepen hun lading aan land. Vrachtwagens brengen die lading over wegen naar hun bestemming. Via datanetwerken worden de ontvangers geïnformeerd dat hun bestelling onderweg is. De communicatieapparatuur wordt gevoed door elektriciteit uit wind- en zonneparken.

Dynamische sector

‘Infrastructuur leg je aan voor tientallen jaren’, zegt Thomas van der Meij. ‘Toch is de sector heel dynamisch. Er verandert van alles. Belangrijke trends die van invloed zijn op de infrastructuur zijn verstedelijking, globalisering, digitalisering en verduurzaming. Door deze ontwikkelingen veranderen de eisen die aan de infrastructuur worden gesteld.’

Door de digitalisering groeit bijvoorbeeld de behoefte aan datacenters, communicatietorens en satellieten. Om te verduurzamen wekken we elektriciteit niet meer fossiel op, maar met hulp van de wind en de zon. Sommige landen zetten  kernenergie in om de CO2-uitstoot te beperken. De globalisering vraagt om nieuwe transportmethoden, misschien dat de hyperloop in de toekomst echt in gebruik wordt genomen.

 

Hoge barrières

‘Infrastructuur heeft een aantal specifieke kenmerken die het interessant maken om erin te beleggen’, aldus Jags Walia. ‘Het gaat vaak om monopolistische bedrijven die concessies hebben voor tientallen jaren. De toetredingsbarrières zijn hoog. Nieuwe spelers treden nauwelijks toe tot de markt. Daarnaast zijn aandelen in deze bedrijven veel minder volatiel dan aandelen in andere bedrijven.’ ‘Het zijn bedrijven met een blik op de lange termijn’, vult Van der Meij aan. ‘Ze hebben een voorspelbare kasstroom en de inkomsten zijn meestal inflatiebestendig. In hun contracten hebben ze dat risico afgedekt doordat ze hun tarieven mee kunnen laten stijgen met de inflatie.’ Als je naar de index kijkt, ontwikkelt de waarde van beursgenoteerde infrabedrijven zich gestaag en wordt deze minder gehinderd door economisch cycli. Sinds 2008 is de benchmark, de FTSE Core Global Infrastructure 50/50, gemiddeld met 6 procent per jaar boven de US-inflatie gestegen. ‘We hebben uitgerekend via een ‘mean-variance spanningtest’ dat het rendement 2,5 tot 3,5 procentpunt per jaar hoger had kunnen zijn als beursgenoteerd infrastructuur aan een beleggingsportfolio was toegevoegd.’

 

Tactisch rendement

Behalve structureel rendement is er ook tactisch rendement te behalen. ‘Door overdreven reacties van beleggers op nieuwsberichten schieten de prijzen soms door’, zegt Walia. ‘De aandelen zijn dan goedkoper dan de fundamentele waarde. Dat is hét moment om in te stappen of het bezit uit te breiden. De aandelenprijs herstelt zich dan later wel weer. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het Franse Vinci en bij de Japanse Kansai Electric Power Company.’ (zie tekstdelen Gele Hesjes en Better safe than sorry) Bij de analyse van bedrijven kunnen de fondsmanagers profiteren van de expertise die Kempen de afgelopen jaren heeft opgebouwd.

‘We werken datagedreven’, legt Van der Meij uit. ‘Van circa 500 bedrijven die in aanmerking komen, beoordelen we er zo’n 200 in detail. Daarbij kijken we naar alle bedrijfsinformatie die beschikbaar is. Aan de waardekant, maar ook minder harde  aspecten, zoals de kwaliteit van het management. Vervolgens selecteren we 20 tot 40 bedrijven voor onze portefeuille.’

Uiteraard wegen ESG-criteria (environmental, social & governance) zwaar mee bij de selectie van bedrijven. ‘Dat geldt voor alle beleggingen van Kempen, en dus ook bij ons fonds. We overwegen bijvoorbeeld nu om in te stappen bij een onderneming. We hebben ESG uitgebreid besproken met het management, maar wachten op bewijs van vooruitgang voordat wij verder gaan. Wij hebben bijvoorbeeld ook contact met Greenpeace zodat we bepaalde issues van alle kanten kunnen analyseren en zo een compleet beeld krijgen.’
 

Macrorisico’s uitsluiten

Het Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund belegt clusterneutraal ten opzichte van de benchmark. Dit betekent dat het gewicht in de portefeuille van bijvoorbeeld beleggingen in de Verenigde Staten even groot is als in de benchmark. ‘Op die manier sluiten we macrorisico’s uit’, zegt Walia. ‘Binnen die geografische markten zoeken we vervolgens de beste fondsen volgens onze waarderingsmodellen.’ Die aanpak lijkt te werken. Over de eerste zes maanden van 2019 noteerde het fonds een rendement van 20,8 procent, waar de FTSE Global Core Infrastructure 50/50 bleef steken op 18,2 procent. ‘We zijn nog maar net bezig’, relativeert Van der Meij. ‘Maar de eerste resultaten zijn mooi.' 

Verder lezen? Klik hier 

 

DISCLAIMER DIT ARTIKEL IS GESCHREVEN IN JULI 2019 EN VERSCHENEN IN KEMPEN INSIGHT OKTOBER 2019

Kempen (Lux) Listed Infrastructure Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het ‘Fonds’), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.