Kempen: Volatiliteit is terug


Onze langetermijnverwachtingen van economische ontwikkelingen zijn een voortschrijdend inzicht. De grootste veranderingen ten opzichte van onze outlook van afgelopen jaar worden veroorzaakt door marktbewegingen. Vandaar een kleine terugblik op het afgelopen jaar.

De belangrijkste verandering dit jaar is de terugkeer van volatiliteit op financiële markten. Wereldwijd is de toekomst omtrent groei, inflatie en politiek onzekerder geworden en dat was te zien op aandelen- en obligatiemarkten. Niet alleen op politiek vlak door handelsconflicten en populisme, ook centrale banken schroeven voorzichtig hun stimuleringsprogramma’s terug. Het meest directe resultaat van meer onzekerheid was een oplopende rente. Tegelijkertijd waren de bedrijfsresultaten afgelopen jaar sterk, met name in de VS. Aandelenkoersen stegen daardoor in de VS het hardst, terwijl Europa achterbleef. Politieke ontwikkelingen rond Noord-Korea en Amerikaans protectionisme, maar ook de oplopende rente en een sterkere dollar zorgden voor een sell-off van aandelen en obligaties in opkomende markten, waardoor deze beleggingen het slechter deden dan aandelen en obligaties uit geïndustrialiseerde landen. De markt voor bedrijfskrediet profiteerde minder van de sterke bedrijfsresultaten en leek gevoeliger voor de onzekere vooruitzichten. Kredietopslagen liepen licht op ondanks sterkere fundamentals. Voor onze langetermijnverwachtingen betekenden de ontwikkelingen van afgelopen jaar dat er in de belangrijkste risicodragende categorieën zoals aandelen, obligaties of vastgoed  relatief weinig veranderde. Wereldwijd zijn de waarderingen van aandelen per saldo weinig veranderd. De rente is wel opgelopen, waardoor de lage risicopremie – ofwel het extra rendement dat beleggers krijgen wanneer zij in risicovollere categorieën beleggen – nog minder is geworden.

Lees het vervolg van het artikel, geschreven door beleggingsstrateeg Marius Bakker, in de Kempen Insight Outlook editie.