Kempen: Wat houdt Impact Investing precies in?


Een stap verder dan duurzaam beleggen? Meer over Impact Investing.

Er is meer en meer aandacht voor duurzaamheid en de noodzaak om de wereld goed achter te laten voor toekomstige generaties. Steeds meer particuliere en institutionele beleggers focussen hun beleggingskeuzes op financiële én niet-financiële criteria. Impact investing speelt daar een rol. Maar wat is impact investing precies?

Impact investing wordt gedefinieerd als het investeren in bedrijven of organisaties die zelf de nadrukkelijke intentie hebben om, naast een financieel resultaat, een positieve maatschappelijke, sociale en/of milieu-impact te realiseren; de zogenoemde ‘social enterprise’. Bij impact investing gaat het duidelijk om de combinatie tussen financieel rendement 'en maatschappelijke, sociale of milieu-impact. Dit in tegenstelling tot filantropie, waar het behalen van een financieel rendement niet of nauwelijks een rol speelt.

Impact investing kenmerkt zich door:

1 De intentie om een positieve impact te realiseren;

2 Het behalen van een maatschappelijk én een financieel rendement;

3 Meten van de behaalde impact.

Impact investing gaat een stap verder dan duurzaam beleggen. Impactbeleggers identificeren een maatschappelijk probleem en maken een bewuste keuze om bij te dragen aan de oplossing daarvan.

Hoe vindt het meten van impact plaats? Hoe kenmerkt deze markt zich en wat zijn de uitdagingen waar een impactbelegger voor staat? In onze white paper lichten we de inhoudelijke kant toe en gaan we in ook in op de praktische wijze van impact investing. Lees de white paper hier.