Natixis: Allocation Perspective


Beleggers wierpen de handdoek in de ring in Q4 2018. Wat zijn de verwachtingen voor 2019?