Natixis: The new volatility regime


Volatility: van output naar input in portefeuilleconstructie – een analyse.