PGIM: Europese High Yields naar een nieuw wanbetalingsparadigma


PGIM Fixed Income evalueert het vooruitzicht op verdere verkrapping van de spreads op de Europese markt voor high yields.

Jonathan Butler en Steve Logan van PGIM Fixed Income bespreken de verwachting dat de spreads op de Europese markten voor hoogrentende waarden op de middellange tot lange termijn verder zullen verkrappen. De eigen wanbetalingsanalyse van het team blijft op factoren wijzen waarmee emittenten hun kapitaalkosten kunnen verlagen en looptijden kunnen verlengen.

Lees de blog