Pictet AM: Energie-efficiëntie als wapen tegen het klimaatprobleem


Veel fondshuizen zetten zwaar in op de energietransitie om de uitstoot van CO2 te beperken.

Vermogensbeheerder Pictet verwacht veel van het beleggingsthema energie-efficiëntie. ‘Daar ligt een enorm potentieel om de klimaatdoelen te kunnen bereiken’, stelt Stephen Freedman, hoofd research en duurzaamheid bij Pictet Asset Management.

Volgens Freedman hebben beleggers die willen bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs meer keuzes dan enkel de opwekking en de overstap naar duurzame energie. ‘Je richt je dan in feite op de aanbodkant in deze markt. Je kunt echter ook naar de vraagkant kijken, en dan is energie-efficiëntie een uitstekende manier om de vraag naar energie te beperken. Je kunt meer doen, met minder energie.’

De technologische vooruitgang maakt energie-efficiëntie steeds relevanter. Maar gaat deze ontwikkeling snel genoeg om de groei van de economie (en daarmee de vraag naar energie) bij te benen? ‘Dat hangt ervan af hoe groot de besparingen zijn. In Europa zie je al dat de vraag naar energie in vergelijking met de economische groei een tamelijk vlakke lijn vertoont. In China is dat natuurlijk nog niet het geval’, aldus Freedman.   

Een breed beleggingsthema 

Het beleggingsthema energie-efficiëntie bestrijkt diverse sectoren. Van industriële software tot de auto-industrie. Pictet onderscheidt drie subthema’s: efficiënt energiegebruik in de maakindustrie, verduurzaming van gebouwen en energietransport. Deze drie bieden volgens Freedman elk evenveel potentieel voor energiebesparing.  

Bij de energiebesparing in de maakindustrie spelen softwarebedrijven een grote rol en deze vormen daarmee een interessante belegging binnen het thema. Freedman: ‘Er is bij industriële bedrijven veel vraag naar deze oplossingen, een lager energieverbruik draagt immers ook direct bij aan hun winstgevendheid.’

Ook zogeheten enabling technology is van belang binnen het beleggingsthema. Vooral halfgeleiders spelen een grote rol omdat ze in veel technologische toepassingen in de energietransitie worden gebruikt. ‘Ze zijn bijvoorbeeld essentieel in elektrische auto’s. Deze hebben vijftien keer zoveel halfgeleiders nodig dan een traditionele auto met een verbrandingsmotor.’

Halfgeleiderindustrie
Bedrijven uit de halfgeleiderindustrie staan daarom hoog op de kooplijst van de themabelegger. Freedman: ‘Nee, dat is inderdaad niet het eerste waar klimaatbeleggers aan zouden denken. Halfgeleiders zijn echter hard nodig in de energietransitie en de vraag ernaar zal hard stijgen in de transitie naar een zogeheten low-carbon-economie. Halfgeleidertechnologie is cruciaal om ons energiegebruik te beperken.”  

Freedman: ‘Het mooie bij de verduurzaming van gebouwen is dat dit met betrekkelijk weinig middelen kan; met betere isolatie kun je al veel bereiken. Er is niet veel hightech nodig.’ Het potentieel is echter groot, aangezien gebouwen 29 procent van de wereldwijde energieconsumptie voor hun rekening nemen.  Freedman: ‘Ook transport is van belang. Duurzame energie kan doorgaans niet de hele regio van stroom voorzien, je moet het dus van verder halen. Energie zal over lange afstanden vervoerd moeten worden, dat vergt infrastructuur.’’

Stimulerend overheidsbeleid  
De oplossingen kunnen niet alleen van beleggers en bedrijven komen. Beleidsmakers moeten voor het brede raamwerk zorgen via regelgeving, en die inspanningen kunnen zeker nog een tandje hoger, meent Freedman. ‘Kijk naar het beprijzen van CO2-uitstoot. In principe is dat een goed systeem, al waren er groeipijnen en mag de prijsstelling hoger, naar een redelijker niveau. Er moet veel meer beleid komen, het Parijs-akkoord is slechts het begin.’

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied is volgens Freedman op dit moment de Europese Green Deal. ‘Deze gaat veel impact hebben op het gebruik van duurzame energie. Ook voor de vastgoedsector is dit een belangrijk project. We zullen bijvoorbeeld meer zonnepanelen op de daken van gebouwen zien. Beleidsmakers kunnen echt het verschil maken.’

Wat dat laatste betreft gaat het er in de Verenigde Staten om spannen. Als Biden de presidentsverkiezingen wint, zal er daar ook een Green Deal komen, zo verwacht Freedman. ‘Dit zal een enorme impuls geven aan energiemobiliteit, verduurzaming van gebouwen en de aanpak van CO2-uitstoot.’