Pictet: Staatschuld vergt ESG-bril


Wij denken dat beleggers die rekening houden met ESG-factoren, bij de keuze van staatsobligaties van opkomende markten, een hoger rendement zouden kunnen behalen. Dit constateren wij naar aanleiding van een door ons-ontworpen model waarmee milieu, sociale en bestuursfactoren worden geanalyseerd waaruit een selectie van veelbelovende landen kan worden gemaakt. Lees hier hoe het werkt.