Hebben beleggers de echte revolutie in elektrische vervoer gemist?


Beleggers maken zich op voor een spectaculaire stijging in de vraag naar elektrische auto’s.

Beleggers maken zich op voor een spectaculaire stijging in de vraag naar elektrische auto’s. Maar de echte versnelling van de vraag voltrekt zich ergens anders.

Elektrische voertuigen (EV’s) hebben onmiskenbaar een omslagpunt bereikt. De productkwaliteit is verbeterd en het aanbod voor de consument groeit snel. En wat misschien wel het belangrijkste is: de aanschafkosten van een elektrische auto beginnen eindelijk in de buurt te komen van die van een traditionele verbrandingsauto.

Ook de kleurrijke verhalen uit de sector hebben de interesse aangewakkerd: de spectaculaire en turbulente geschiedenis van Elon Musks Tesla werd in de pers breed uitgemeten. De overgang naar volledig elektrisch vervoer in de toekomst zal echter meer tijd en geld kosten dan de meeste beleggers denken.

Als belegger in klimaatgerelateerde trends kijkt Schroders verder dan de krantenkoppen. Terwijl alle ogen gericht zijn op personenauto’s, is het vooral het gebruik van elektrische bestel- en vrachtwagens dat een hoge vlucht neemt.

Belemmeringen voor de elektrische auto

Zelfs als wordt uitgegaan van zeer voortvarende prognoses voor de verkoop van nieuwe EV’s, zal het nog decennia - te lang volgens velen - duren voordat het hele autobestand elektrisch is. Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen.

De eerste is dat bij lange na niet voldoende fabrieken zijn om alle auto’s in de wereld van batterijen te voorzien. Er zijn enorme investeringen nodig om de benodigde productiecapaciteit te bouwen. De eerste “Gigafactory”, die door Tesla werd gebouwd, kostte naar schatting USD 5 miljard voor een productie van 50GWh. Zelfs als de bouwkosten in de toekomst maar 60% zouden zijn die van van deze eerste fabriek, zou een volledige omschakeling van de auto-industrie op EV een totale investering van meer dan USD 400 miljard vereisten.

De transitie zal uiteraard gepaard gaan met de opkomst van en de ondergang van zeer grote markten. Er ontstaan bijvoorbeeld omvangrijke markten op het gebied van batterijcomponenten, zoals elektroden, aandrijfelektronica en elektrische motoren, die voor beleggers interessant kunnen zijn.

De tweede factor die de opmars van elektrisch rijden vertraagt, is de vervangingssnelheid. De gemiddelde levensduur van een auto is ruim 15 jaar. In opkomende economieën gaan ze nog langer mee. Aangenomen dat in 2030 25% en in 2040 75% van alle nieuw verkochte auto’s in de wereld elektrisch is, dan maken EV’s in 2030 slechts iets meer dan 11% van het totale wagenpark uit, in 2040 nog geen 45% en in 2050 (als het transport grotendeels emissievrij moet zijn om aan de doelstelling van Parijs te voldoen) slechts 77%. De meeste personenautoritten zouden in 2040 nog een forse broeikasgasuitstoot veroorzaken, en de enige manier om daar iets aan te doen zou een gedwongen voortijdige uitfasering van verbrandingsauto’s zijn.

Totaal aantal auto’s wereldwijd

imh

Bron: Schroders, april 2019

In de logistieke sector zal de overgang veel sneller gaan

Bestel- en vrachtwagens daarentegen moeten veel harder werken dan personenauto’s. Dat betekent dat ze in het algemeen een kortere levensduur hebben (of in elk geval dat de aandrijflijn vaker moet worden vervangen). Elektrische voertuigen zijn bovendien ideaal voor commercieel gebruik in stedelijke distributienetwerken, omdat ze dagelijks teruggaan naar het lokale depot om weer te worden opgeladen.

Deze ontwikkeling verloopt razendsnel, zoals uit onderstaande krantenkoppen blijkt. Bedrijven die een grote vloot bestel- en vrachtwagens op de weg hebben, schakelen voortvarend over op elektrische vervoer. Dit komt gedeeltelijk doordat veel steden hun emissienormen in hoog tempo aanscherpen. Zo voerde Londen voor het centrum van de stad de strengste emissienormen ter wereld in, om de zware luchtvervuiling te beteugelen en de volksgezondheid te beschermen. 

Maar het komt ook doordat elektrisch rijden goedkoper is. Deutsche Post DHL heeft inmiddels al toegezegd in 2025 70% van zijn eigen “eerste en laatste kilometers” te gaan uitvoeren met schone distributievoertuigen. Aangezien sommige regio’s waar het bedrijf werkt, achter zullen lopen, betekent dit dat het bedrijf tegen die tijd in Duitsland vrijwel alleen nog met lage-emissievoertuigen werkt.

 

hj

Bron:Financial Times, Reuters, WebWire

De pakketvervoerders staan onder druk van hun opdrachtgevers. Zo kondigde Amazon onlangs plannen aan om 50% van al zijn zendingen in 2030 (als nog maar 10% van de bestaande personenauto’s elektrisch zal zijn) koolstofneutraal te maken.

Amazon heeft nog niet aangegeven op welke manier het dit denkt te bereiken, maar het is duidelijk dat het afscheid van de traditionele verbrandingsmotor het snelst kan en zal verlopen in de professionele transport- en e-commerce sector. Wie weet, misschien gaat Amazon de gratis bezorging op de volgende dag voor Prime-klanten vervangen door gratis bezorging per EV, en kosten berekenen voor andere bezorgmethoden.

Beleggers dienen bovendien het bredere plaatje in de gaten te houden: bedrijven die zich aanpassen aan wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, hebben betere vooruitzichten. Amazon is maar een van de vele voorbeelden.

Consumenten en wetgevers zullen misschien gaan inzien hoe sterk consumenten met hun autoritjes naar en van hun favoriete winkels bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Misschien zullen traditionele winkels en grote winkelcentra buiten de steden dan worden geconfronteerd met hogere kosten en strengere regels om de werkelijke kosten van hun emissies vergeleken met een schoner, online alternatief te compenseren. Als belegger in klimaatverandering wil Schroders de ontwikkelingen een stap voorblijven.

 

Belangrijke informatie

De meningen en standpunten in dit document zijn die van auteurs, en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.