Schroders: Impact van de klimaatverandering op het beleggingsrendement


Jaarlijks geven economen van Schroders hun visie op de rendementsverwachtingen over een termijn van 30 jaar.