Schroders Vooruitzichten 2021 : China


Economische groei in China versnelt volgend jaar

'First in, first out’, dat geldt ook voor China in de coronacrisis. Het land werd als eerste getroffen en herstelt ook als eerste. Een herstel dat krachtig zal doorzetten in 2021, voorspellen diverse specialisten van Schroders in hun outlook.

  • De economische groei in China zal in 2021 versnellen naarmate het herstel doorzet en de impact van de stimuleringsmaatregelen doorwerkt.

  • Wat aandelen betreft, zouden sectoren die blootstelling bieden aan groeithema's het op lange termijn in China het beter moeten blijven doen. Een breed mondiaal economisch herstel zou ook de cyclische sectoren ondersteunen, waar de waarderingen nog steeds laag zijn in vergelijking met groeisectoren.

  • Chinese obligaties worden ondersteund door gezonde economische fundamentals, aantrekkelijke waarderingen en positieve vooruitzichten voor de renminbi.

Economische groei

David Rees, econoom opkomende markten, voorspelt een economische groei van 15% tot 20% in het eerste kwartaal van 2021 en zal daarna terug naar een normaal niveau zakken. Het is een gevolg van de vertraagde doorwerking van de stimuleringsmaatregelen. Voor dit jaar wordt een groei van 2,1% op jaarbasis verwacht, die aanzwelt tot 9% in 2021. Die groei zal ertoe bijdragen dat de kerninflatie in de loop van het jaar aantrekt. Op korte termijn biedt deflatie de beleidsmakers kopzorgen.

Aantrekkelijke aandelen

Naarmate de economie normaliseert, zal het monetaire beleid dat ook doen. De Chinese beleidsmakers geven prioriteit aan het verminderen van de schuldniveaus en het beteugelen van buitensporige leningen.

De groei werd in 2020 ondersteund door investeringen in vaste activa, met name in infrastructuur en onroerend goed. Naar verwachting zal dit de komende tijd verschuiven naar ‘nieuwe infrastructuur’, zoals ontwikkeling van 5G, datacenters en het internet of things.

De inkomensstijging zorgt voor een langetermijnthema, de consumptie-upgrade. En dat leidt tot meer uitgaven aan duurdere goederen en diensten van hogere kwaliteit. Dit stimuleert de consumptiegroei in het land, schrijven Louisa Lo en Jack Lee, specialisten Chinese aandelen.

Een coronavaccin leidt mogelijk tot een uitstroom uit de Chinese markt naar markten die dankzij een vaccin herstellen. Maar de onderwogen blootstelling aan Chinese aandelen en de redelijke waarderingen ervan trekken juist kapitaal aan. 

Qua sectoren, raden de specialisten van Schroders aan om blootstelling te zoeken aan langetermijngroeithema’s, met name industriële automatisering, elektrische auto’s en componenten.

Chinese obligaties met veel potentieel

De waarderingen van Chinese aandelen zijn aantrekkelijk en de economische fundamentals gezond. Die beide factoren jagen de vraag en positieve rendementen in 2021 aan. De reële rente op Chinese obligaties ligt een stuk boven die uit ontwikkelde landen. Tienjaars Chinees schuldpapier biedt 3,3% rendement, tegen 0,8% voor Amerikaanse Treasuries. De spread tussen Chinese en Amerikaanse staatsobligaties bevindt zich op recordhoogte, schrijft Julia Ho, hoofd Aziatische macro. 

Chinese obligaties bieden een aanzienlijk groter potentieel voor prijsstijging vergeleken met Amerikaans schuldpapier. Er is minder ruimte voor een daling van de obligatierente in de VS en andere ontwikkelde markten dan in China.

Technisch gezien hebben Chinese obligaties een sterke positie. Chinese obligaties zijn voornamelijk in handen van binnenlandse beleggers. Dit maakt de Chinese obligatiemarkt minder kwetsbaar voor de volatiliteit in de wereldwijde kapitaalstromen. Verder krijgt de markt steun door de opname in wereldwijde indices.

Sterke renminbi

De Chinese munt is een andere ondersteunende factor voor Chinese obligaties. De Amerikaanse dollar zal op de lange termijn verzwakken door de grote dubbele tekorten en onbeperkte QE-programma’s. Een sterkere renminbi vindt zijn oorzaak in de aanhoudende economische outperformance van China, het hoge renteverschil tussen China en andere grote economieën, de verbeterde positie op de lopende rekening van het land en de vraag van wereldwijde beleggers die een diversificatie zoeken van de Amerikaanse dollar.

Alle reeds gepubliceerd Vooruitzichten 2021 van Schroders vindt u hier