State Street SPDR ETF's: Defensieve duration tot de inflatiebewolking opklaart


In de komende maanden zal er opheldering plaatsvinden omtrent de onduidelijkheden rond de inflatievooruitzichten.

Totdat er meer zekerheid is dat de inflatie inderdaad zal terugkeren naar niveaus die meer in overeenstemming zijn met wat centrale banken als duurzaam beschouwen, bestaat er een hogere renterisico’s voor de obligatiemarkten.

Met inachtneming van deze informatie, zou short-duration beleggers een zekere mate van bescherming moeten bieden, waarbij men kan overwegen om inkomsten te halen uit strategieën zoals high yield en opkomende markten.

Lees de Espresso