T. Rowe Price: China: Te groot om te negeren?


De economische ontwikkeling van China is een van de belangrijkste veranderingen in de wereldeconomie van de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren heeft China ongekende veranderingen ondergaan, waaronder een veranderend economisch model, toegenomen welvaart, innovatief ondernemerschap, industriële verbetering, en een verschuiving in de geopolitieke vooruitzichten van een exportgericht productieland naar een meer binnenlandse, consumentgestuurde economie die innoveert. De ontwikkeling van China wordt gezien als een van de belangrijkste verschuivingen in de wereldeconomie.

Lees meer (Engels)