T. Rowe Price: Waar in de cyclus bevinden markten zich?


'Absurde' inflatie is tijdelijk, maar markten vrezen beleidsfout Fed

Er is momenteel sprake van een ‘absurde’ inflatie in veel sectoren van de economie, alsook van inflatie op de arbeidsmarkt. David Eiswert is het met de Amerikaanse Federal Reserve eens dat de inflatie van voorbijgaande aard is. De vraag of de looninflatie verankerd raakt, valt nog te bezien. Hoewel een zekere mate van looninflatie een goede zaak is, zou een te grote stijging waarschijnlijk een wijziging van het monetaire beleid vergen die de cyclus zou kunnen verstoren. 

Eiswert denkt dat de grootste angst van de markten is dat de absurde inflatie leidt tot een beleidsfout van de Fed. Meer specifiek, dat een snelle stijging van de rente een crisis veroorzaakt en een afvlakkende of zelfs een inverse rentecurve. In dit scenario zouden de prijzen van vrijwel alle beleggingen dalen.

In juni 2021 raakte de markt in paniek door de beweging in de Fed-dotplots en de mogelijke indicatie van verkrapping van het monetair beleid. Elke hint van tapering of stijgende rente leek een ‘crisis’ te impliceren voor een markt die duidelijk een accommoderend monetair beleid nodig heeft om in evenwicht te blijven.

Lees meer (Engels)