Triodos IM: Geld wereldwijd inzetten voor positieve verandering


Wat hebben cacaoboeren in Sierra Leona en een zonne-energie project in Honduras gemeen met Europese koplopers in de duurzame consumentenmarkt of musea in Nederland? Antwoord: zij spelen allemaal een essentiële rol in de transitie naar een wereld die eerlijker en duurzamer is. Veel particuliere beleggers zijn op zoek naar mogelijkheden om hier een directe en concrete bijdrage aan te leveren.

Triodos Multi Impact Fund biedt deze beleggers die mogelijkheid. Dit dagelijks verhandelbare Triodos fund-of-funds investeert in een breed scala van sectoren die de transitie naar een duurzamere samenleving stimuleren, zoals duurzame handel, microfinanciering, duurzame energie, kunst en cultuur en biologische voeding en landbouw. Van Nederland, Zweden en Denemarken tot Honduras, Sierra Leone en India. Triodos Multi Impact Fund belegt voor circa 70% in acht Triodos beleggingsfondsen en producten en voor circa 30% in impact bonds. Lees meer over de projecten, sectoren en werelddelen waar Triodos Multi Impact Fund impact realiseert.

Lees meer over Triodos Multi Impact Fund op onze website of download de leaflet.