Triodos IM: Impactbeleggen als overtuiging


Bij Triodos Investment Management staat duurzaam beleggen gelijk aan impactbeleggen. Het fondshuis gebruikt de term impactbeleggen niet alleen voor haar themafondsen, maar claimt ook via haar Socially Responsible Investing (SRI) fondsen te beleggen met impact. Daarmee loopt het ver voor op de markt.

Duurzaam beleggen kent doorgaans twee richtingen. Er zijn partijen die duurzaamheid zien als onderdeel van het risicomanagement en partijen die het beschouwen als doel op zich. Triodos Investment Management (Triodos IM), onderdeel van Triodos Bank, behoort tot de laatste stroming. Er wordt duurzaam belegd vanuit de gedachte dat de economie niet langer alleen kan leunen op groei en financiële rendementen. “In al onze beleggingen is het doel duurzaamheid op lange termijn. Impactbeleggen is waar wij voor staan. Het vormt 100% van onze business”, zegt Erik Breen, directeur Socially Responsible Investing bij Triodos IM.

Duurzaamheid is een containerbegrip dat meer inhoud en lading moet krijgen, stelt Breen. Om die reden neemt Triodos IM uitgesproken standpunten in over wat wel of niet duurzaam is. Zo werd, lang voordat de maatschappelijke discussie aanving over beleggen in fossiele brandstoffen, afscheid genomen van oliemaatschappijen. Bij de selectie van beleggingen wordt - naast ESG-indicatoren - veel sterker gestuurd op een positieve selectie van bedrijven, die een materiële bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving. Als zodanig gaan de Triodos SRI-fondsen een stap verder dan fondsen die de conventionelere benadering hanteren van het toepassen van ESG-criteria en uitsluitingen.

Erik Breen: “Uitsluitend investeren in best-in-class bedrijven die het minst schadelijk zijn binnen hun sector, voldoet niet langer. Voor een daadwerkelijk duurzame toekomst moeten we investeren in bedrijven die een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van de grootste uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd.”

 

ZEVEN TRANSITIETHEMA’S

Triodos IM heeft voor de SRI-fondsen op basis van wereldwijde megatrends zeven transitiethema’s geformuleerd: duurzame voeding en landbouw, duurzame mobiliteit en infrastructuur, hernieuwbare hulpbronnen, circulaire economie, welvarende, gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid en sociale inclusie en empowerment.

Dat de transitiethema’s de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties versterken, en de SDG’s op hun beurt de thema’s, ligt voor de hand. ”Maar er zijn ook verschillen”, aldus Breen. “De SDG’s vormen een wereldwijde beleidsagenda tot 2030. Er is een termijn aan verbonden en ze laten zich niet allemaal vertalen tot tastbare beleggingen. Onze zeven transitiethema’s kunnen daarentegen dienen als een agenda voor beleggers.”

Voor de samenstelling van de beleggingsportefeuilles van de Triodos SRI-fondsen, die bijdragen aan de transitiethema’s, wordt concreet gescreend op de positieve bijdrage van bedrijven op mens, milieu en maatschappij. “Zo beleggen de Triodos-fondsen onder meer in Telenor, het Noorse telecommunicatiebedrijf dat voor twee-derde in ontwikkelingslanden actief is en daar doelgericht programma’s opzet om ongelijkheid terug te dringen. Maar ook in het Amerikaanse Evoqua Water Technologies, dat technologie levert aan gemeenten en bedrijven voor schoner drinkwater en behandeling van afvalwater en recycling. Het Japanse Persol tot slot is een leidend uitzendbureau in Azië en ondersteunt zijn 90% vrouwelijke werknemers, voornamelijk werkende moeders, onder andere door het aanbieden van kinderopvang”, besluit Breen.