UBS AM: Europa en opkomende markten leiden de dans in 2021


Vaccinjaar 2021 wordt het jaar van een duurzamere heropening van de economie.

Maar op de middellange termijn zijn de vooruitzichten voor aandelenbeleggers nog nooit zo uitdagend geweest. Dat schrijft Evan Brown, hoofdstrateeg van UBS Asset Management in zijn analyse ‘The road back to normal’.

In deze ‘laag voor langer’ omgeving wordt de aantrekkingskracht voor multi-asset hedgefondsen en alternatieve beleggingen groter. “Binnen het beursgenoteerde universum is de progressie van de wereldwijde economische groei, in combinatie met het lage niveau van de rendementen op staatsschulden van ontwikkelde landen, de oorzaak dat beleggers hun risicospectrum moeten oprekken. Dit maakt schuldpapier uit opkomende markten uitgegeven in dollars, bijzonder aantrekkelijk. Denk bijvoorbeeld aan Chinese staatsobligaties.”

Inhaalpotentieel

Volgens Brown stuwen de vooruitzichten voor een zachtere Amerikaanse dollar, veroorzaakt door de verkiezingsuitslag in de VS, de algemene outperformance van activa uit opkomende markten. “Naast de bovengenoemde aantrekkingskracht van schulden in dollars in het licht van de huidige spreads, zijn valuta's uit opkomende markten, die een groter inhaalpotentieel hebben, eveneens te prefereren.”

De tweede coronagolf veroorzaakt een tijdelijke verstoring van de groeivooruitzichten, maar dat is inmiddels ingeprijsd, meent Brown. Volgens de strateeg moeten beleggers Ierland als leidende indicator zien voor de vooruitzichten in de rest van Europa. “Hier daalt het aantal nieuwe gevallen omdat de overheidsbeperkingen eerder dan in andere Europese landen zijn ingevoerd waardoor het land qua gunstigere vooruitzichten vooroploopt.”

Europese cohesie

Brown heeft een voorkeur voor aandelen uit ontwikkelde markten ex-US, die een meer cyclisch karakter hebben, met name in Europa. “Dit heeft te maken met de verandering in het Europese anticyclische beleid ten opzichte van tien jaar geleden. De gemeenschappelijke schok heeft geleid tot een grotere cohesie tussen de lidstaten van de Europese Unie, waardoor het vooruitzicht op een voortijdige budgettaire en monetaire verstrakking die het herstel van de wereldwijde financiële crisis heeft onderdrukt, is afgenomen en daarmee ook de politieke staartrisico's.”

Hier vindt u de volledige Panorama met daarin de vooruitzichten voor 2021 van UBS Asset Management.