UBS: Inzicht krijgen in klimaatbewustzijn


Is er een betere manier om te beleggen met het oog op klimaatbewuste rendementen?

Klimaatverandering is een van belangrijkste risico’s waar organisaties tegenwoordig mee te maken hebben. Maar het brede scala aan mogelijkheden om te kunnen profiteren van de fysieke, juridische en technologische gevolgen hiervan, wordt vaak niet begrepen. Volgens het VN-klimaatakkoord van Parijs moeten landen die het akkoord hebben ondertekend, werken aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur te beperken tot maximaal 2 °C boven de pre-industriële niveaus, en door de overgang naar een koolstofarmere economie te versnellen. Dit vereist een grootschalige verandering. Dit brengt zowel risico’s als kansen met zich mee met gevolgen voor sectoren over de hele wereld.

Er is voor beleggers een belangrijke rol weggelegd bij het realiseren van deze wereldwijde verandering. Zij kunnen bedrijven ertoe aanzetten om te investeren in klimaatoplossingen, om de aanbevelingen van de taskforce klimaatgerelateerde financiële openbaarmaking (TCFD) te implementeren, en om een scenarioanalyse uit te voeren voor het beoordelen van klimaatgerelateerde risico’s en kansen.

Sommige beleggers kiezen ervoor simpelweg te beleggen in fondsen die indexen volgen die beleggingen in fossiele brandstoffen uitsluiten. Maar passieve beleggers die beleggingen in fossiele brandstoffen uitsluiten, vermijden niet alleen de risico's die met dit marktsegment samenhangen, maar lopen ook de kansen mis die een van grootste marktsegmenten te bieden heeft. Zo zijn grote oliemaatschappijen vaak de grootste beleggers in hernieuwbare energie. Daarnaast vermindert een algemene uitsluiting mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de uitvoering en timing van transities. Bij UBS geloven wij dat proactieve betrokkenheid bij bedrijven waar grotere veranderingen moeten worden doorgevoerd, productiever is dan een algemene uitsluiting van deze bedrijven. Op deze manier kunnen wij een actieve rol spelen bij het bevorderen van processen die nodig zijn om te komen tot effectieve en duurzame oplossingen. UBS heeft een wereldwijde klimaatbewuste aandelenstrategie ontwikkeld die ernaar streeft de CO2-voetafdruk van een passief beheerde wereldwijde aandelenportefeuille aanzienlijk te verkleinen, meer te beleggen in bedrijven die profiteren van een groeiende vraag naar hernieuwbare energie, en langetermijnrendementen te realiseren die, na aftrek van kosten, in brede zin in lijn zijn met de kosten en resultaten van de onderliggende indexbenchmark (bijvoorbeeld de FTSE Developed Index of de MSCI World). De strategie selecteert haar beleggingen met behulp van een transparante, op regels gebaseerde en geoptimaliseerde methode voor het samenstellen van de portefeuille en heeft positieve resultaten gegenereerd, met name ook door het mogelijk maken van duidelijke overschakelingen op hernieuwbare energiebronnen en weg van fossiele brandstoffen.

Meer informatie.