UBS: Milieu, maatschappij en governance. Maar vooral milieu: Milieubewust beleggen


De toenemende bezorgdheid om klimaatverandering heeft een impact op de beleggerswereld. Er is hierdoor steeds meer belangstelling voor duurzaam beleggen. Dit is deels mogelijk gemaakt omdat er steeds meer materiële, niet-financiële gegevens – die meestal worden aangeduid met de term MMG of criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance – beschikbaar werden.

Volgens de Global Sustainable Investment Alliance is het duurzame beheerde vermogen gestegen van USD 14 triljoen in 2012 tot USD 22 triljoen in 2016. Het wordt duidelijk dat de houding ten opzichte van duurzaam beleggen aan het veranderen is en evolueert van een nichebeleggingsstrategie naar een nieuwe norm voor beleggingsbeheer.

Bij UBS hebben we de strategische beslissing genomen om duurzaam beleggen voortaan op te nemen in onze voornaamste beleggingsproducten. We creëren een positieve milieu- en maatschappelijke impact, maar zijn tegelijk vastbesloten de beleggingsdoelstellingen van onze klanten te bereiken. We bouwen duurzame aandelenportefeuilles uit dankzij diverse beleggingen die voldoen aan de duurzaamheidsprioriteiten. Hiervoor nemen we bedrijven in overweging die zowel aantrekkelijke waarderingen op basis van hun financiële cijfers laten zien als een hoge score op het gebied van milieu, maatschappij en governance. We streven ernaar onze klanten innovatieve producten en diensten aan te bieden op het gebied van beleggen, financiering en onderzoek, zoals onze Climate Aware-index.

Het is van essentieel belang om bij het beleggen rekening te houden met milieuaspecten. Daarom hebben we bij UBS besloten bij MMG vooral naar het milieuaspect te kijken, te begrijpen wat duurzaam beleggen precies betekent, waarom dit vandaag de dag zo belangrijk is en hoe dit een impact kan hebben op het milieu.

We praten met Michael Baldinger, hoofd van Duurzaam en Impactbeleggen bij UBS, en andere leidinggevende personen in ons team en bekijken de stappen die UBS heeft gezet om klimaatrisico’s te beoordelen en onze klanten hiertegen te beschermen om zo hun beleggingsrendement te maximaliseren en tegelijk een positieve impact op milieu en maatschappij te creëren.

Meer Informatie.