Checklist voor het pensioenakkoord met Arjen Monster


Rente blijft onlosmakelijk verbonden met pensioen en van het renterisico zijn we, ook in het nieuwe akkoord, nog lang niet af. Dit zegt Arjen Monster, principal strategisch advies en LDI advies bij NN Investment Partners, in een gesprek met Fondsnieuws-redacteur Yvonne Schreuder. Wel zal de manier waarop we dit risico afdekken veranderen. De focus verschuift naar de lange termijn.