This Time is Really Different met Bart le Blanc


Bart le Blanc (president-commissaris van APG Groep) stelt dat door deze pandemie de rol van overheden aanzienlijk zal toenemen. Een procentuele stijging van overheidsschulden ziet hij niet als een probleem. Door vergrijzing wereldwijd zal sprake zijn van een "level playing field" en Japan laat zien dat met een schuldquote van pakweg 200 procent - ook economisch - goed te leven is.