Deze pagina wordt u aangeboden door Schroders
Schroders
Andrew Howard

Duurzaam beleggen: van ratings tot onderzoek

ESG is meer dan een getal

Bij gebrek aan een uniforme definitie zijn ESG-scores inconsistent

Duurzaam beleggen is meer dan alleen ESG-scores. De veranderingen op het gebied van sociaal beleid, milieu en behoorlijk bestuur zijn te complex en uitvoerig om in één getal te vatten.

Geen rekening houden met milieu, sociaal beleid en behoorlijk bestuur is onhoudbaar in 2018, zegt Andrew Howard, hoofd duurzaam onderzoek van Schroders. Beleggen in bedrijven die daar geen oog voor hebben, is zelfs aanzienlijk riskanter dan in bedrijven die dat wel doen. “In de afgelopen tien jaar is de impact van bedrijven op de maatschappij toegenomen. Het wordt steeds belangrijker om te weten welke bedrijven dat zijn en welke bedrijven juist een positieve bijdrage leveren aan hun stakeholders en de samenleving.”

Tien jaar geleden behelsde bij gebrek aan informatie en analyse duurzaam beleggen niet veel meer dan window dressing. Nu wordt de financiële sector overspoeld met ESG-data, en krijgen beleggers oog voor duurzame kansen en risico’s. Daardoor neemt de behoefte aan objectiviteit en standaardisering toe. ESG-scores van bedrijven inkopen bij externe dataproviders en verwerken in het analyse- en beleggingsproces, is geen vervanging voor een doordachte analyse van ESG-trends en hun implicaties voor bedrijven, vindt Howard. “Omdat iedere data-aanbieder andere definities hanteert, zijn ESG-scores inconsistent. Jezelf van de geheime ESG-saus van een externe partij afhankelijk maken, is net zoiets als het uitbesteden van je fundamentele analyse aan een andere financiële partij.”

Duurzaam beleggen gaat bij Schroders veel verder dan alleen ESG-scores inkopen
Andrew Howard

Bij Schroders gaat duurzaamheid veel verder dan lijstjes afvinken en scores over sociaal beleid, milieu en corporate governance inkopen; het is een onlosmakelijk onderdeel van het beleggingsproces en -aanbod. Inzichten op basis van onderzoek en data uit meerdere bronnen over de ESG-prestaties van een bedrijf staan aan de basis van elke beleggingsbeslissing, en vormen een aanvulling op financiële, industriële en macro-analyse. Natuurlijk is er oog voor risico’s of controversies, maar veel belangrijker is het inzicht hoe duurzaamheid kan bijdragen aan toekomstige groei. Ook wordt de dialoog gezocht met bedrijven, en actief aandeelhouderschap aangewend om positieve veranderingen in gang te zetten.

“Er is geen eenvoudig antwoord op de vraag of een onderneming duurzaam is of niet. De veranderingen in ESG zijn te complex en veelomvattend om in één getal te vertalen. Om te beoordelen of een bedrijf positief of negatief bijdraagt aan de wereld gebruiken wij meerdere bronnen, zoals wetenschappelijk onderzoek naar de kosten van CO2-emissies, extern ingekochte ESG-data en de duurzaamheidsrapportages van bedrijven zelf,” aldus Howard.

Bedrijven hebben impact op de maatschappij. Maatschappelijke trends zoals vergrijzing of sociale veranderingen en overheidsregulering hebben evengoed impact op bedrijven. Ook daarmee houdt Schroders rekening om de toekomstige groeikansen van een bedrijf op de juiste waarde in te schatten. “Een groot deel van onze research is erop gericht om de gevolgen van die trends op sectoren te begrijpen, zodat wij ondernemingen kunnen identificeren die zich het beste kunnen aanpassen aan een veranderende wereld,” zegt Howard.

Voor meer informatie: www.schroders.nl/duurzaamheid

Schroders Global Climate Change Dashboard: www.schroders.nl/climate-change-dashboard