Asset managers


BlackRock
Larry Fink
Edwin Rietkerk, NN IP
Fit voor later
Gilbert van Hassel, Robeco
Jasper Haak, AF Advisors
Valentijn van Nieuwenhuijzen, NNIP
Bas NieuweWeme, Aegon Asset Management