Modelportefeuilles


Fondsnieuws analyseert systematisch een aantal veel gebruikte beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot, Rabobank en InsingerGilissen. Het doel daarvan is inzicht te krijgen in de verschillen tussen de private banks in Nederland en te zien welke keuzes de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar maken en hoe deze uitpakken.

Ten minste twee maal per jaar geven we weer hoe de vijf grootste private banks zich binnen hun veel gebruikte beheerportefeuilles positioneren voor de komende tijd. Daarnaast kijken we ieder halfjaar terug om te zien hoe de gemaakte keuzes zijn uitgepakt.

Fondsnieuws heeft geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. Bij alle vijf de banken kijken we daarom naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille, ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen van circa 1,5 miljoen euro. 

De precieze tactische en strategische wegingen op categorie-, regio en sectorniveau per bank (peildatum 30 juni 2021) vindt u hier:

Terugblik 2021

In juli hebben we voor het laatst teruggeblikt op de rendementen van de beheerportefeuilles. De meerderheid banken bleef markt voor in eerste helft van 2021. In geheel 2020 bleken de relatieve rendementen van de grootbanken juist overwegend negatief. 

Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen in 2021

Lees meer over de performance afgelopen jaren in de artikelen:  

Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan: