Modelportefeuilles


Fondsnieuws wil systematisch een aantal veel gebruikte beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot en Rabobank nader analyseren. Het doel is inzicht te krijgen in de verschillen tussen de grootbanken in Nederland en te zien welke keuzes de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar maken en hoe deze uitpakken.

Om te beginnen beschrijven we in algemene zin hoe het beleggingsbeleid van de meest gebruikte fondsenportefeuille van de vier banken eruit ziet en waarin deze van elkaar verschillen. Vervolgens zoomen we per bank in op de vraag hoe deze portefeuille het in 2017 gedaan heeft en wat daarvoor de verklaring is.  

Hierbij moet worden opgemerkt dat de hier vergeleken beheerportefeuilles allemaal anders zijn. We hebben geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. In die zin dat we bij alle vier de banken gekeken hebben naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen dat eind 2017 circa 1,5 miljoen euro bedroeg. Verschillen blijven echter aanwezig.

Lees het artikel 'Beheerportefeuilles banken onder de loep' over de algemene verschillen tussen de bekeken beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot en Rabobank.

 

 

Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan: