Modelportefeuilles


Fondsnieuws analyseert systematisch een aantal veel gebruikte beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot en Rabobank. Het doel daarvan is inzicht te krijgen in de verschillen tussen de grootbanken in Nederland en te zien welke keuzes de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar maken en hoe deze uitpakken.

Ten minste twee maal per jaar geven we weer hoe de vier banken zich binnen hun veel gebruikte beheerportefeuilles positioneren voor de komende tijd. Daarnaast kijken we ieder halfjaar terug om te zien hoe de gemaakte keuzes zijn uitgepakt.

Fondsnieuws heeft geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. Bij alle vier de banken kijken we daarom naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille, ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen van circa 1,5 miljoen euro. 

Lees voor meer informatie over de positionering van de vier banken voor het eerste kwartaal van 2019:

De precieze tactische en strategische wegingen per asset class per bank vindt u hier:

Terugblik 2018

In februari hebben we voor het laatst geblikt op de rendementen van de portefeuilles. 2018 was bleek een uitdagend jaar. Geen van de vier door Fondsnieuws bekeken neutrale beheerportefeuilles van ABN Amro, Rabobank, Van Lanschot en ING deden het na alle kosten beter dan de eigen benchmark.

Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen in 2018

Lees meer over de performance afgelopen jaar in het artikel: Modelportefeuilles: Teleurstellend 2018 voor banken

Hierbij moet worden opgemerkt dat er slechts naar de performance over een korte periode gekeken is, terwijl beleggen iets is voor de lange termijn.

Lees het artikel 'Beheerportefeuilles grootbanken onder de loep' voor een algemene vergelijking van deze beheerportefeuilles en de rendementen in 2017.

Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan: