Modelportefeuilles


Fondsnieuws analyseert systematisch een aantal veel gebruikte beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot, Rabobank en InsingerGilissen. Het doel daarvan is inzicht te krijgen in de verschillen tussen de private banks in Nederland en te zien welke keuzes de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar maken en hoe deze uitpakken.

Ten minste twee maal per jaar geven we weer hoe de vijf grootste private banks zich binnen hun veel gebruikte beheerportefeuilles positioneren voor de komende tijd. Daarnaast kijken we ieder halfjaar terug om te zien hoe de gemaakte keuzes zijn uitgepakt.

Fondsnieuws heeft geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. Bij alle vijf de banken kijken we daarom naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille, ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen van circa 1,5 miljoen euro. 

De precieze tactische en strategische wegingen op categorie-, regio en sectorniveau per bank (peildatum 31 december 2020) vindt u hier:

Terugblik eerste zes maanden 2020

In januari hebben we voor het laatst teruggeblikt op de rendementen van de beheerportefeuilles. De relatieve rendementen van de grootbanken bleken overwegend negatief in 2020. 

Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen in 2020

Lees meer over de performance afgelopen jaren in de artikelen:  Alleen ING versloeg de benchmark in de eerste zes maanden van 2020Beheerportefeuilles banken: Rabo aan kop en Modelportefeuilles banken: sterke eerste vier maanden

Over de periode daarvoor schreef Fondsnieuws onder meer Modelportefeuilles: Teleurstellend 2018 voor banken en 'Beheerportefeuilles grootbanken onder de loep'.

Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan: