Modelportefeuilles


Fondsnieuws analyseert systematisch een aantal veel gebruikte beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot, Rabobank en InsingerGilissen. Het doel daarvan is inzicht te krijgen in de verschillen tussen de private banks in Nederland en te zien welke keuzes de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar maken en hoe deze uitpakken.

Ten minste twee maal per jaar geven we weer hoe de vijf grootste private banks zich binnen hun veel gebruikte beheerportefeuilles positioneren voor de komende tijd. Daarnaast kijken we ieder halfjaar terug om te zien hoe de gemaakte keuzes zijn uitgepakt.

Fondsnieuws heeft geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. Bij alle vijf de banken kijken we daarom naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille, ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen van circa 1,5 miljoen euro. 

De precieze tactische en strategische wegingen op categorie-, regio en sectorniveau per bank vindt u hier:

Terugblik eerste vier maanden 2019

In mei hebben we voor het laatst teruggeblikt op de rendementen van de beheerportefeuilles. In de eerste vier maanden van 2019 werden de beleggingsverliezen uit 2018 weggepoetst.

Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen in 2019 t/m april

Lees meer over de performance afgelopen jaar in het artikel: Modelportefeuilles: Teleurstellend 2018 voor banken

Hierbij moet worden opgemerkt dat er slechts naar de performance over een korte periode gekeken is, terwijl beleggen iets is voor de lange termijn.

Lees het artikelen Modelportefeuilles: Teleurstellend 2018 voor banken en 'Beheerportefeuilles grootbanken onder de loep' voor een algemene vergelijking van de beheerportefeuilles en de rendementen in 2018 en 2017.

Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan: