Modelportefeuilles


Fondsnieuws analyseert systematisch een aantal veel gebruikte beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot, Rabobank en InsingerGilissen. Het doel daarvan is inzicht te krijgen in de verschillen tussen de private banks in Nederland en te zien welke keuzes de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar maken en hoe deze uitpakken.

Ten minste twee maal per jaar geven we weer hoe de vijf grootste private banks zich binnen hun veel gebruikte beheerportefeuilles positioneren voor de komende tijd. Daarnaast kijken we ieder halfjaar terug om te zien hoe de gemaakte keuzes zijn uitgepakt.

Fondsnieuws heeft geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. Bij alle vijf de banken kijken we daarom naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille, ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen van circa 1,5 miljoen euro. 

De precieze tactische en strategische wegingen op categorie-, regio en sectorniveau per bank (peildatum 15 mei 2019) vindt u hier:

Terugblik eerste tien maanden 2019

In november hebben we voor het laatst teruggeblikt op de rendementen van de beheerportefeuilles. In de eerste tien maanden van 2019 werden ruime dubbelcijferige rendementen behaald.

Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen in 2019 t/m oktober

Lees meer over de performance afgelopen jaar in de artikelen: Beheerportefeuilles banken: Rabo aan kop en Modelportefeuilles banken: sterke eerste vier maanden

Over de periode daarvoor schreef Fondsnieuws onder meer Modelportefeuilles: Teleurstellend 2018 voor banken en 'Beheerportefeuilles grootbanken onder de loep'.

Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan: