Modelportefeuilles


Fondsnieuws analyseert systematisch een aantal veel gebruikte beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot en Rabobank. Het doel daarvan is inzicht te krijgen in de verschillen tussen de grootbanken in Nederland en te zien welke keuzes de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar maken en hoe deze uitpakken.

Ieder kwartaal geven we weer hoe de vier banken zich binnen hun veel gebruikte beheerportefeuilles positioneren voor het kwartaal dat komen gaat. Daarnaast kijken we ieder halfjaar terug om te zien hoe de gemaakte keuzes zijn uitgepakt.

Fondsnieuws heeft geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. Bij alle vier de banken kijken we daarom naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille, ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen van circa 1,5 miljoen euro. 

Lees voor meer informatie over de positionering van de vier banken voor het eerste kwartaal van 2019:

De precieze tactische en strategische wegingen per asset class per bank vindt u hier:

 

Terugblik H1 2018

In juli hebben we voor het laatst gekeken naar de rendementen van de portefeuilles in de eerste helft van dit jaar. De eerste helft van 2018 was beleggingstechnisch een moeilijk halfjaar. Geen van de vier door Fondsnieuws bekeken neutrale beheerportefeuilles van ABN Amro, Rabobank, Van Lanschot en ING deden het na alle kosten beter dan de eigen benchmark.

Twee van de vier lukte het niet na kosten op een positief rendement uit te komen, terwijl het rendement van hun benchmark wel positief was. 

Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen in H1 2018

 

Rendement H1 2018 neutrale fondsen beheerportefeuille, na fondskosten

Rendement H1 2018 neutrale fondsen beheerportefeuille na fondskosten en kosten bank

Rendement gehanteerde referentie-index

Rabobank

-0,2%

-0,5%

1,4%

ABN Amro

0,0%

-0,6%

0,7%

ING

1,0%

0,6%

1,2%

Van Lanschot

1,0%

0,5%

1,0%

 

Lees het artikel: Modelportefeuilles: Rendementen grootbanken blijven achter voor de achtergronden van deze performances.

Hierbij moet worden opgemerkt dat er slechts naar de performance over een periode van zes maanden gekeken is, terwijl beleggen iets is voor de lange termijn.

Lees het artikel 'Beheerportefeuilles grootbanken onder de loep' voor een algemene vergelijking van deze beheerportefeuilles en de rendementen in 2017.

Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan: