Assetallocatie


Ralph Wessels
Witold Bahrke
Marcelo Assalin
Hans Betlem
Hoofdeconoom Keith Wade, Schroders
Coen van de Laar