Asset managers


Hoofdkantoor Kempen, Amsterdam
Wall Street
ECB, Frankfurt
Lars Dijkstra, Kempen Capital Management
Rob Labadie
Luxemburg
Bianca Tetteroo en Jacob de Wit, Achmea
Robeco, hoofdkantoor Rotterdam
Chrisitian Staub, Fidelity
Fusion Partners, met Paul van Eynde (rechts)