Vermogensbeheer


Trustus Capital
Paul Resnik
Koen Bender, Mercurius
Peter Nethe
OAKK, met helemaal links Willem Johannesma en tweede van rechts Marc van Poeteren
Dirk de Vlaam en Esther Waal