Bittere noodzaak


Het was met de naïviteit van de starter dat wij op 28 augustus 2008 de website Fondsnieuws lanceerden.

Het was letterlijk een lancering op de rand van de vulkaan. Want twee weken later, op 15 september, donderde de zakenbank Lehman Brothers ineen en deed de moeder aller crises haar intrede. Beurzen implodeerden, beleggers incasseerden forse vermogensverliezen en het maatschappelijke vertrouwen liep grote averij op.

De kredietcrisis was voor ons een geluk bij een ongeluk. De behoefte aan informatie onder de doelgroep van professionele beleggers was groot, en de fondsmanagers en beleggingsstrategen kregen we relatief gemakkelijk te spreken, want de handel lag nagenoeg stil. Daardoor slaagden we erin dit door FD mediagroep gelanceerde platform relatief snel op de kaart te zetten.

Inmiddels is Fondsnieuws een gevestigd medium, dat zijn doelgroep bedient via een website, magazines, bijeenkomsten en een wekelijkse pagina in Het Financieele Dagblad.

Laatste editie
Van die pagina is vandaag de laatste editie verschenen, want Het FD gaat met ingang van dinsdag over op Berliner-formaat. Dat heeft grote gevolgen, niet alleen voor het formaat van de krant, maar beslist ook voor inhoud.

Ook voor deze beleggingsfondsenpagina, die Fondsnieuws ruim vier jaar achtereen heeft gemaakt, kon dit niet zonder gevolgen blijven.

Temeer omdat de hoofdredacties van het FD en van Fondsnieuws snel tot het gedeelde inzicht kwamen dat assetmanagement en private banking, alsook vermogensbeheer en -behoud en advies- en verdienmodellen door de actuele ontwikkelingen zo belangrijk zijn dat er doorlopend over bericht zou moeten worden.

Grote veranderingen
Er staan namelijk grote veranderingen in de financiële sector en de advieswereld op stapel: per 1 januari 2014 wordt het provisiemodel afgeschaft, wat inhoudt dat de banken van de assetmanagers geen vergoeding (rebates) meer mogen vragen voor het aanbieden van hun fondsen aan hun klanten.

In de toekomst moet de bank aan haar klant direct een vergoeding vragen voor de geleverde dienst.

Dit door de overheid opgelegde provisieverbod is hard nodig, maar heeft een keerzijde: het slaat een fors gat in de exploitatie van de bank, zo blijkt uit onderzoek dat Fondsnieuws op dit moment naar de nieuwe advies- en verdienmodellen bij banken en assetmanagers doet. Maar wat die nieuwe modellen zijn, is nog niet uitgekristalliseerd.

Accent op selfservice
Het lijkt erop dat banken een zwaarder accent gaan leggen op selfservice. Daarvoor zullen klanten tools en uitgebreide content aangeboden krijgen. Zo krijgt de bank meer de karakteristieken van een uitgever en vindt ze mogelijk ook haar toegevoegde waarde terug.

Die zoektocht naar de bank van morgen is interessant en vooral ook belangrijk. De redacties van FD en Fondsnieuws zullen die de komende jaren gezamenlijk op de voet volgen.

Cees van Lotringen is hoofdredacteur en medeoprichter van Fondsnieuws.