Grafiek van de week: opkomende markten ten onder


Net als vaker in de voorbije jaren, zijn aandelen in opkomende landen ook dit jaar weer flink achtergebleven. De MSCI Emerging Markets Index staat sinds het begin van dit jaar bijna 4 procent lager, terwijl de MSCI World Index, zonder opkomende landen, meer dan 20 procent hoger staat.

Lagere en tegenvallende Chinese economische groei, een sterkere Amerikaanse dollar, krapper monetair beleid in het merendeel van de opkomende landen, ideosyncratische factoren – denk bijvoorbeeld aan Turkije. Allemaal heeft het bijgedragen aan de sterke underperformance.

En het wordt niet zomaar beter. De volgende mogelijke oorzaak van underperformance staat al klaar: winsten. In de voorbije weken zijn de winstverwachtingen van beleggers ten aanzien van opkomende bedrijven sterk naar beneden bijgesteld. De winstherzieningen zijn inmiddels negatief. Historisch gezien krijgen aandelen het vaak moeilijker als de winstherzieningen in het rood zakken. Ter vergelijking, de winstherzieningen in de rest van de wereld zijn overwegend positief.

Zoeken naar een katalysator

Aandelen in opkomende landen zijn, in tegenstelling tot hun Amerikaanse collega’s, niet zo duur. Maar er is een katalysator nodig om die waarde in rendement om te zetten. De belangrijkste kandidaat is de ‘finale reopening,’ mocht duidelijk worden dat Omikron definitief de relatie tussen nieuwe COVID-besmettingen en ziekenhuisopnames breekt. Er volgt dan zeer waarschijnlijk een tijdelijke rotatie uit Amerikaanse technologiebedrijven naar alles wat achter is gebleven. Een tweede, minder waarschijnlijke, katalysator is een nieuwe stimuleringsgolf in China. China stimuleert meer, maar dat is nu vooral gericht op de vastgoedsector en het mondjesmaat verschaffen van liquiditeit voor Chinese banken.