China reageert


Terwijl de zorgen over Amerikaans protectionisme toenemen en beleggers hun groeiverwachtingen voor opkomende markten naar beneden bijstellen, is China niet stil blijven zitten.

De regering in Beijing doet alles om eventuele schade voor haar exportsector te beperken, door het conflict met de VS niet onnodig te laten escaleren en door de handelsbetrekkingen met Europa en andere landen waar mogelijk te intensiveren. 

Tegelijkertijd – en dit is met name relevant voor beleggers in opkomende markten – is ze begonnen maatregelen te nemen om de binnenlandse economie te stimuleren. Altijd, in tijden van toenemende risico’s voor wereldhandelsgroei, geven de Chinese autoriteiten meer ruimte aan de binnenlandse vraag om de tegenwind van buiten te kunnen compenseren. Ook nu weer.

Dit keer komt het op een curieus moment. De Chinezen zitten immers midden in een campagne om de economie minder afhankelijk te maken van krediet. Al sinds 2015 is het terugdringen van kredietgroei, met name via niet-traditionele en slecht gereguleerde kanalen, één van de belangrijkste beleidsprioriteiten. Dit heeft ertoe geleid dat de Chinese kredietgroei gedaald is van 22 procent begin 2016 tot onder de 9 procent momenteel. In lijn hiermee is de investeringsgroei in infrastructuur en onroerend goed, die voor een belangrijk deel gefinancierd werd met risicovolle leningen, ook flink teruggelopen, tot niveaus ver onder de 10 procent.

De economische groei is de afgelopen jaren veel meer gedreven geweest door private consumptie en door investeringen door kleine en middelgrote bedrijven. Ook exportgroei is belangrijk geweest sinds 2016 om de dalende krediet gedreven investeringsgroei te kunnen compenseren. Dus de zorgen over wereldhandelsgroei door de handelsbelemmeringen van de regering Trump komen op een slecht moment voor China.

Groene investeringen

Maar wat kan de regering in Beijing doen om de binnenlandse economie te stimuleren zonder haar strategie die economie structureel minder krediet gedreven te maken, weer terug te draaien? Er was net zoveel vooruitgang geboekt in het streven de financiële-systeemrisico’s te beperken. Agressieve stimuleringen zoals in 2008 gaan er niet komen, maar uiteindelijk is er altijd ruimte in China om selectief te stimuleren. 

Het laatste nieuws is dat de grote banken nu aangespoord worden om meer traditionele leningen te verschaffen aan kleine en middelgrote bedrijven en specifiek om groene investeringen te financieren. De komende maanden kan er meer verwacht worden in deze richting. De Chinese binnenlandse vraag zal wat sneller groeien, wat normaal gesproken positief zou moeten zijn voor andere opkomende markten.

Natuurlijk is het risico van protectionisme relevant voor opkomende markten, omdat deze nog steeds sterk afhankelijk zijn van exportgroei. Maar de mogelijk negatieve gevolgen voor groei liggen vooral op de lange termijn. Voor de komende kwartalen is het belangrijker wat er met de Chinese binnenlandse vraag gebeurt. De kans dat deze zal aantrekken is toegenomen door de handel belemmerende acties van de Amerikaanse regering.

Maarten-Jan Bakkum is senior beleggingsstrateeg opkomende markten bij NN Investment Partners.