Die dekselse yen


De belangrijkste ontwikkeling in financiële markten van de afgelopen maanden is zonder enige twijfel het nieuwe monetaire beleid van Japan en als gevolg de scherpe depreciatie van de yen.

Voor de Japanse groeivooruitzichten is dit goed nieuws. De nieuwe liquiditeitsinjectie zal de binnenlandse vraag ten goede komen, terwijl de zwakkere yen de exportsector een flinke impuls geeft.Maar wat betekent het voor de rest van de wereld en met name voor de opkomende markten, die net als Japan sterk afhankelijk zijn van exportgroei?

Voor de wereld
Voor de wereld als geheel zou de nieuwe koers in Tokyo weleens positief kunnen uitpakken. Na de Fed, BoE en in mindere mate de ECB, opnieuw een grote centrale bank die de geldpersen extra laat draaien.

Als dit leidt tot hogere groei in Japan, moeten andere landen daar van kunnen profiteren. Belangrijker wellicht is dat het voorbeeld van Japan de ECB en andere wat meer behoudende centrale banken tot een wat daadkrachtiger beleid zou kunnen aanzetten. Al met al is door de Japanse koerswijziging de kans vergroot dat wereldliquiditeitsgroei voorlopig sterk blijft.

Dit zou positief moeten zijn voor opkomende markten die het meest afhankelijk zijn van buitenlands kapitaal om hun lopende-rekeningtekorten te financieren. Het zou tevens een nieuwe boost kunnen geven aan obligatiemarkten in de opkomende wereld. Overduidelijk is dit niet, omdat schuldpapier in de opkomende wereld niet langer goedkoop is en de risico’s voor deze beleggingscategorie zijn toegenomen door grotere macro-economische onevenwichtigheden in een aantal belangrijke landen.

Voor de rest van Azië
De grootste impact van de ontwikkelingen in Japan en dan met name de verzwakking van de yen wordt gevoeld in de rest van Azië. De 21 procent yen-depreciatie ten opzichte van de dollar in vier maanden tijd is natuurlijk enorm.

In dezelfde periode zijn alleen de Koreaanse won en de Taiwanese dollar ook in waarde gedaald, maar met maar respectievelijk 5 en 3 procent.

Het concurrentieverlies voor de exportnaties in Oost-Azië is een probleem omdat de economische groei toch al onder druk staat en de wereldhandelsgroei op een veel lager niveau ligt en zal blijven liggen dan een aantal jaren geleden.

Inflatiezorgen
We kunnen dan ook verwachten dat de meeste landen in Azië er alles aan zullen doen om hun valuta weer in de pas van de yen te laten lopen. Dit betekent dat valuta-appreciatie in de regio niet langer een beleggingsthema zal zijn. Maar ook dat inflatiezorgen gemakkelijk weer kunnen oplopen, als monetair beleid in de regio nog losser wordt dan het al is.

Het gevolg zal zijn dat internationaal kapitaal nog kritischer naar de aandelenmarkten in opkomend Azië zal kijken dan het al deed vanwege de toenemende twijfel over de Chinese groeivoortuitzichten.

Maarten-Jan Bakkum is beleggingsstrateeg opkomende markten bij ING Investment Management.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.