Herstel in EM: ronde 2


De sterke performance van opkomende markten duurt voort. Het vertrouwen onder beleggers dat het monetaire beleid in de VS en Europa voorlopig zeer soepel zal blijven zorgt voor sterke investeringen in alles wat maar een redelijk positief rendement geeft.

De gemiddelde rente op een opkomende staatsobligatie is nog steeds 6 procent. Positieve kapitaalstromen naar emerging markets zorgen ervoor dat wisselkoersen appreciëren en rentes dalen. Dit heeft de afgelopen maanden geleid tot een licht herstel in economische groei in de opkomende wereld.

Meevallende cijfers

Na bijna zes jaar van stevige underperformance zijn opkomende aandelenmarkten inmiddels alweer zo’n zeven maanden aan het stijgen. Behalve de sterke search for yield in financiële markten, waar emerging markets bij uitstek van profiteren, zijn meevallende cijfers uit China ook belangrijk geweest. Vooral in de eerste maanden van het jaar presteerde de Chinese economie beter dan verwacht. Inmiddels zijn de berichten uit China weer wat negatiever geworden – met name de investeringsgroei in infrastructuur begint nu flink te dalen – maar dit heeft het positieve sentiment in de opkomende markten nog niet kunnen breken.

Uiteindelijk is een oncontroleerbare verslechtering van de Chinese economie het grootste risico voor de gehele opkomende-marktencategorie. Maar de huidige situatie – een geleidelijke vertraging in China en een voorzichtig herstel in de rest van de opkomende wereld – kan wellicht aanhouden. Cruciaal hier is dat kapitaalstromen naar de opkomende wereld op peil blijven en dat het ondernemersvertrouwen in de belangrijkste landen buiten China verder herstelt. Tot nu toe zien we maar een beperkt herstel van het vertrouwen, vooral omdat grondstoffenprijzen zwak blijven en in veel landen de politieke situatie onzeker is. Maar er zijn ook bemoedigende ontwikkelingen waar te nemen.

India meest kansrijk

In landen als India en Indonesië bijvoorbeeld, waar de overheid meer succes heeft gehad de afgelopen tijd met het verbeteren van de infrastructuur en met deregulering. Vooruitgang op deze punten in combinatie met lagere financieringskosten zou moeten leiden tot meer nieuwe bedrijfsinvesteringen. In India is er het meeste kans op succes, omdat de economie relatief ongevoelig is voor wat er in China gebeurt. Het belang van de recent aangenomen nieuwe nationale belasting op goederen en diensten kan moeilijk overschat worden. Na implementatie zal het niet langer zal het nodig zijn voor bedrijven om in elke Indiase staat afzonderlijk belasting te betalen. De operationele en logistieke winst die hierdoor geboekt kan worden zou weleens een grote impuls kunnen betekenen voor investeringsgroei in het land.

Het zijn voorbeelden als deze die langzaam maar zeker de voorwaarden creëren voor een tweede fase in het herstel van opkomende markten. Tot nu toe is het marktherstel vooral toe te schrijven geweest aan een gunstigere financieel klimaat dankzij de ultra-lage rentes in de VS en Europa. Maar inmiddels zien we de groei in emerging markets wat aantrekken en begint ook het investeringsklimaat te verbeteren. Zoveel positiefs hebben we lang niet gezien.

Maarten-Jan Bakkum is senior beleggingsstrateeg opkomende markten bij NN Investment Partners.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.