Niet gegijzeld


We moeten er lang op wachten, het economisch herstel in de opkomende wereld. Al in de zomer van vorig jaar begonnen de Chinese autoriteiten met hun stimuleringsmaatregelen. En vanaf november zijn in bijna alle opkomende markten de rentes aan het dalen.

Op basis hiervan zou je verwachten dat de groeicijfers al waren begonnen en inmiddels verder waren aangetrokken. Dit blijkt nauwelijks het geval te zijn, wat te wijten is aan de onzekerheid rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

Doordat de onderhandelingen moeizaam verlopen en er geen duidelijkheid is wanneer een akkoord bereikt zal kunnen worden, blijven ondernemers in China en hun toeleveranciers elders in Azië uiterst voorzichtig. Ze kunnen momenteel moeilijk strategische plannen maken en stellen investeringen uit. Dit zien we terug in de zwakke investeringsgroei bijna overal in Azië. Ondertussen blijven de exportvolumes van Azie naar de VS afnemen.

Zolang de handelsonzekerheid niet afneemt, zal het moeilijk blijven een duidelijk groeiherstel te zien. Dit ondanks de Chinese belastingverlagingen en andere stimuleringsmaatregelen. En zelfs ondanks de duidelijk lagere renteniveaus in praktisch alle landen behalve Turkije en Argentinië.

Toch moeten we niet denken dat het handelsconflict de groei in de opkomende wereld langdurig in gijzeling zal houden. We kunnen er namelijk vanuit gaan dat bij verdere tegenslagen, de Chinese overheid haar economisch stimuleringsbeleid zal opvoeren.

En, iets wat we recentelijk ook al zagen op de Amerikaanse en Europese obligatiemarkt, de rentes in de ontwikkelde markten zullen ook dalen of in ieder geval laag blijven als de onderhandelingen tussen de VS en China spaak lopen. Die lage rentes zijn weer goed voor de risicobereidheid onder obligatiebeleggers: kapitaalstromen naar de opkomende wereld profiteren hiervan, wat de centrale banken daar de ruimte geeft hun rente verder te verlagen.

Iets anders wat we niet uit het oog moeten verliezen is dat de handelsrelaties tussen Azië en Europa en tussen de meeste opkomende markten onderling prima zijn. Vrijhandelsakkoorden blijven in stand en worden zelfs uitgebreid. Het probleem is de VS, de rest van de wereld is niet bezig handelsbelemmeringen op te richten. We zien dit terug in de handelsstromen binnen de opkomende wereld. Deze zijn de laatste jaren duidelijk gestegen: inmiddels gaan al 45 procent van alle exporten uit opkomende landen naar andere opkomende landen. Bij het aantreden van Donald Trump, in 2017, was dit nog 40 procent.

Dus in een scenario van een aanhoudend handelsconflict tussen de VS en China, zouden handelsstromen tussen opkomende landen onderling grotendeels buiten schot moeten blijven. En Chinese stimuleringsmaatregelen zouden positief moeten zijn, niet alleen voor Chinese investerings- en consumptiegroei, maar ook voor exporten vanuit andere
opkomende markten naar China. Lage Amerikaanse en Europese rentes blijven belangrijk voor kapitaalstromen naar emerging markets. Dit alles zou een langdurig zwakke groei in de opkomende wereld als gevolg van het handelsconflict moeten voorkomen.

Maarten-Jan Bakkum is senior Senior Strategist Emerging Markets bij NN Investment Partners.