Weerbaar


Opkomende markten houden de wind in de rug. In de afgelopen maanden zijn drie potentieel negatieve factoren eigenlijk vrij makkelijk verwerkt.

De verscherping van het conflict tussen de VS en Noord-Korea, de bevestiging in de data dat de Chinese groeivertraging begonnen is, en de duidelijke boodschap van de Fed dat het doorgaat met het normaliseren van monetair beleid in de VS. Kapitaalstromen naar emerging markets zijn door deze drie ontwikkelingen niet gedraaid.

Sterker nog, rentes in de opkomende wereld zijn blijven dalen en opkomende aandelenmarkten blijven het goed doen. De belangrijkste verklaring hiervoor ligt in de verbeterende vooruitzichten voor economische groei in de meeste opkomende landen.

Het wapenvertoon op het Koreaanse schiereiland heeft financiële markten niet onberoerd gelaten de afgelopen maanden. In begin augustus leidde het tot een correctie in Aziatische aandelenmarkten van zo’n 5 procent. Uiteindelijk duurde de stress niet lang. Sindsdien blijft het conflict veel aandacht trekken, maar reageren markten nauwelijks meer. Een escalatie tot een militair conflict is zo onwaarschijnlijk dat investeerders de grote woorden over en weer zo goed als negeren.

Een veel concretere dreiging voor de opkomende wereld is een mogelijk scherpe groeivertraging in China. Al een aantal maanden waren de eerste tekenen van een vertraging zichtbaar in de Chinese cijfers. In augustus kwam de bevestiging met de duidelijk zwakkere julicijfers.

Als reactie begonnen grondstoffenprijzen te dalen en ontstond er wat nervositeit onder beleggers over de houdbaarheid van de rally in opkomende markten. Desondanks hielden de markten stand, zelfs na wederom zwakke cijfers in september. Dus ondanks het feit dat de belangrijkste opkomende economie duidelijk aan het vertragen is, blijft het optimisme over de opkomende wereld als geheel onverminderd groot.

Dit heeft te maken met de lage rentes in de VS en Europa, maar ook met de inschatting dat de Chinese vertraging gematigd en gecontroleerd zal zijn.

En dan de Fed. Op de vergadering van 20 september zouden wellicht maatregelen aangekondigd worden die de normalisatie van monetair beleid gingen versnellen. Heel weinig verkrapping was nog geprijsd, dus bij een negatieve verrassing zouden de rentegevoelige opkomende markten hard geraakt kunnen worden. Dit viel allemaal mee.

In grote lijnen bevestigde de Fed de verwachtingen. Toch werd er weer een renteverhoging teruggeprijsd voor december en  steeg de marktrente wat. Het is opmerkelijk dat dit nauwelijks tot geen impact heeft gehad op obligatie- of aandelenmarkten in de opkomende wereld. Een belangrijke verklaring is dat de lange-termijnverwachtingen voor de Amerikaanse beleidsrente gematigd blijven.

Maar de allerbelangrijkste reden waarom de Fed, de Chinese groeivertraging en het gedoe in Noord-Korea geen noemenswaardige invloed op emerging markets hebben gehad, is het positieve groeimomentum in de opkomende wereld en de verbeterende vooruitzichten voor endogene groei in de meeste landen buiten China. Wat met name voor vertrouwen zorgt is het herstel in kredietgroei. Dit begon in maart en is het eerste kredietherstel in de opkomende wereld sinds 2011.

Maarten-Jan Bakkum is senior strateeg opkomende markten bij NN Investment Partners. 

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.