Duurzaam passief


Het actief versus passief-debat is de afgelopen jaren behoorlijk opgelopen in de beleggingswereld. Onlangs werd een extra dimensie aan deze discussie toegevoegd: kan duurzaam beleggen ook passief?

Het antwoord is wat mij betreft eenduidig: ja.

Vandaag de dag kunnen systematische screening en uitsluitingen zeer eenvoudig in passieve instrumenten worden geïmplementeerd. Het enige wat je nodig hebt, zijn data die ertoe doen. De kwaliteit van deze ESG-data is de afgelopen jaren significant verbeterd. Bovendien zal die door de enorme aanwas van big data en het gebruik van artificiële intelligentie alleen nog maar verbeteren.

Dit alles heeft de afgelopen jaren tot effectievere en geavanceerdere passieve ESG-strategieën geleid - en tot transparantere toepassing van de ESG-criteria.

Met een groeiend aantal beleggers die interesse tonen in duurzame passieve beleggingsoplossingen, is het belangrijk om te begrijpen hoe ESG-benchmarks presteren in vergelijking met hun klassieke tegenpolen en wat hun performance precies drijft.

Beter risicoprofiel

Best-in-class ESG-portefeuilles hebben doorgaans betere risicoprofielen dan klassieke portefeuilles met een brede marktkapitalisatie. Dit geldt voor alle drie de ESG-elementen, waarbij Governance als de belangrijkste factor van de drie geldt in het verbeteren van resultaten.

Daarnaast blijkt uit diepgravende analyses dat er bij sectorneutraliteit nauwelijks verschil is tussen de brede benchmark en de ESG-variant daarvan. Over het algemeen presteren sector-neutrale ESG-indices in lijn met brede benchmarks. Als je naar de ontwikkeling van de performance van de MSCI ACWI versus de MSCI ACWI SRI kijkt, zijn de verschillen op lange termijn dan ook minimaal en zelfs licht in het voordeel van de duurzame variant.

Misvatting

Een andere veel voorkomende misvatting in de financiële wereld is dat duurzaamheidsfactoren überhaupt niet in passieve strategieën te implementeren zijn, simpelweg omdat ze worden
gedwongen om kapitalisatie-gewogen indexen te volgen.

Daarnaast wordt actief aandeelhouderschap in passieve portefeuilles vaak als irrelevant bestempeld. De argumentatie is dat portfoliomanagers geen aandelen kunnen kopen of verkopen als zij het wel of niet eens zijn met de engagementactiviteiten van bepaalde bedrijven.

Het tegendeel is waar. Binnen passieve strategieën is het juist nog belangrijker om proactief de dialoog met bedrijven aan te gaan. Alleen zo zijn we in staat om het bewustzijn rond duurzaamheid te vergroten en om druk uit te oefenen op die bedrijven die met onoorbare praktijken onze economie blijvende schade berokkenen.

Stroomversnelling

Actief aandeelhouderschap gelinkt aan passieve strategieën kan voor bedrijven juist de perfecte stimulans zijn om toegevoegd te willen worden aan bepaalde ESG-indexen, en kan er mogelijk ook voor zorgen dat ze niet uit klassieke indices worden uitgesloten.

Concluderend kan de snel groeiende vraag naar duurzame passieve strategieën – ze groeien zelfs twee keer zo hard als de markt van klassieke ETF’s – de transitie naar een duurzame toekomst in een stroomversnelling brengen. Ten minste, als naast de financiële wereld ook alle andere stakeholders bereid zijn om hun verantwoordelijkheid in deze op zich te nemen.

Beleggers zullen hier in elk geval alleen maar van profiteren. Niet alleen zijn de lage kosten van duurzame passieve fondsen aantrekkelijk, ook zijn deze producten transparant. Hierdoor weten
beleggers precies waar ze aan toe zijn en wat ze in portefeuille hebben.

Marcel Danen is Head Passive & ETF Specialist Sales Benelux bij UBS Asset Management.