Overleven


Alles om ons heen verandert; dat is in 2018 wel gebleken. Daar is niks nieuws aan. Duizenden jaren geleden stelde de Griekse filosoof Heraclitus al dat "verandering de enige constante is". Hij zei hier echter niet bij dat de snelheid van de verandering allesbehalve constant is. De wereld verandert veel sneller dan voorheen.

De wereldbevolking is sterk gegroeid en in de meeste delen van de wereld ook flink verouderd. Bovendien zijn we als wereldburgers steeds meer met elkaar verweven en daardoor veranderen de maatschappij en ook de politieke voorkeuren. 

Om het allemaal nog beweeglijker te maken, vindt er tegelijkertijd een digitale revolutie plaats in ons persoonlijke en werkende leven. We beschikken over steeds meer digitale informatie, wat bedrijfsmodellen onder grote druk zet. Ga maar na: de levensverwachting van de bedrijven in de S&P 500-index is gedaald van 75 jaar aan het eind van de jaren dertig tot iets meer dan 10 jaar nu.

Dit alles maakt de wereld hoe dan ook complexer. Het is dus belangrijker dan ooit om je te kunnen aanpassen aan de continu veranderende omstandigheden, niet in de laatste plaats voor beleggers. Dit vraagt om een combinatie van menselijke creativiteit en de nauwkeurigheid van machines. De manieren waarop mens en machine handelen, zullen steeds sterker met elkaar vervlochten raken. Daarom ook neemt het belang van gedragswetenschappelijke aspecten toe. Deze zijn vooral relevant voor gebeurtenissen die niet zo vaak voorkomen en dus minder makkelijk te analyseren zijn.

Voor meer regelmatige en terugkerende factoren die van invloed zijn op marktgedrag, zoals macro- of winstcijfers, moeten we juist zoveel mogelijk gebruikmaken van de rekenkracht van machines om zo de menselijke inzichten in deze informatiebronnen te vergroten. Ook moeten we intensiever gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, in combinatie met big data en alternatieve informatiebronnen. Dit alles is nodig om de niet-lineaire veranderingen in onze economische en marktsystemen te onderzoeken, om te begrijpen hoe onze marktecologie zich ontwikkelt.

Beleggers kunnen alleen in deze continu veranderende wereld overleven als ze al deze menselijke en machinale informatie op een samenhangende en transparante manier weten te combineren. Dit is geen gemakkelijke, maar zeker geen onmogelijke opgave. Verandering is van alle tijden en zal ook in het nieuwe jaar aanwezig zijn. Hoewel het tempo waarin verandering plaatsvindt minder constant is, lijkt het onwaarschijnlijk dat het de komende tijd in een lagere versnelling zal gaan. Een open blik en adaptief vermogen zijn daarom onmisbaar.

Meebewegen met de wereld om je heen kan ook heel leuk zijn, als je er eenmaal aan gewend bent. Ik zou dus zeggen: geniet er vooral van. Dit zal in 2019 en daarna zeer van pas komen.

Valentijn van Nieuwenhuijzen is chief investment officer van NN Investment Partners.