Oktober 2011 - Risico wordt de maat


De financiële crisis zorgt voor een paradigmawisseling: risico wordt de maat bij het beleggen. Verder ruime aandacht voor 'Connectivity', thema van het Fondsevent.