‘Groter risico op socialwashing dan op greenwashing’


De markt van sociale obligaties explodeert, nu de obligaties op grote schaal worden ingezet om projecten te financieren die gelinkt zijn aan de coronacrisis. Maar vooralsnog is het regelgevend kader nog niet zo ontwikkeld als bij groene obligaties.