‘Met een nieuw pensioenstelsel zijn we er nog niet’


Ongeacht het pensioenstelsel - oud of nieuw - krijgen de meeste Nederlanders uiteindelijk een pensioen dat slechts een fractie is van het laatste salaris. Dit zegt Onno de Lange, secretaris bij het Instituut voor Pensioeneducatie (IVP). Hij luidt de noodklok en pleit voor een nieuw pensioenplatform dat een oplossing voor dit probleem biedt.  
Onno de Lange, Instituut voor Pensioeneducatie