‘Schrijf schuld af en draag soevereiniteit over aan EU’


De ECB veranderde in 2008 haar aanpak naar een systeem van “full alotment” ofwel volledige toewijzing. ‘Die ogenschijnlijk nietszeggende woorden zijn de verklaring waarom de spaarrente op dit moment nul procent is. Het is meteen ook een maatstaf om te kijken wanneer die spaarrente weer oploopt. Dat zit er nog lang niet in, met alle sociale gevolgen van dien.’