‘Waarde winkelcentra daalt 30 tot 40 procent’


Externe taxaties van winkelvastgoed zijn onbetrouwbaar. Onze modellen wijzen op fors lagere prijzen en dus veel hogere schuldgraden, waarschuwt vastgoedexpert Egbert Nijmeijer van Kempen Capital Management.
Egbert Nijmeijer, Kempen Capital Management