ABN Amro verhoogt risico, maar blijft behouden in 2021


Met een wereldwijd economisch herstel in het vooruitzicht, acht ABN Amro MeesPierson de tijd rijp om het risicoprofiel iets op te schroeven: de weging naar aandelen wordt licht overwogen. Het herstelperspectief staat echter in schril contrast met de verslechterende vooruitzichten voor de korte termijn.
Ralph Wessels, ABN Amro

‘De tweede coronagolf zal voor veel ontwikkelde economieën in het laatste kwartaal van 2020 tot krimp leiden’, zegt Ralph Wessels (foto). Het hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro MeesPierson zegt dat naar aanleiding van de publicatie van de beleggingsstrategie voor 2021, “De grote herstart”.