AFM: Hypotheekadvies wordt iets beter


Het percentage slechte hypotheekadviezen is in de afgelopen jaren flink gedaald. Maar nog altijd bijna driekwart van de adviezen krijgt de beoordeling matig tot redelijk. Van een brede cultuuromslag in de sector is nog geen sprake.

Dit blijkt uit een onderzoek van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de kwaliteit van de hypotheekadvisering door banken, verzekeraars en bemiddelaars.