AFM: liquiditeit van asset managers in de gaten houden


De marktinfrastructuur functioneert goed tijdens deze crisis, ondanks de toegenomen volatiliteit. Wel houdt de AFM de handel, transacties en belangrijke marktpartijen extra goed in de gaten, net zoals de liquiditeit van asset managers.
Laura van Geest, AFM
Zolang de aandelenkoersen (gecorrigeerd) overeind blijven, is er vooralsnog geen reden voor paniek. Zelfvertrouwen zegeviert.
hosseiniank@yah...